0
0

آيين نامه بتن ايران تجديد نظر دوم جلد اول تحليل و طراحي ضابطه شماره 120 – 1 / ویرایش جدید

416 بازدید

وجود استانداردها و آيین نامه هاي ملي در هر كشور نشانه رشد و توسعه آن كشور است. سالهاست كه در كشور ما براي تهيه و
تدوين دستورالعملها و آيين نامه ها در زمينه هاي مختلف فني و مهندسي كوشش فراوان ميشود، ولي پا از طي اين سالها
هنوز كمبود آيين نامه هاي براي بتن حا ميشود و اثر سو آن بر تمام مراحل ساختماني از طرح و آناليز تا اجرا، كلا محسوس
است. تا امروز براي طرح و اجراي پروژههاي بتني، از آيين نامه هاي ساير كشورها، بسته به آشنايي مهندس محاسب استفاده شده
و اين امر باعث بروز مشكلات متعدد به ويژه در كنترل پروژه ها بوده است و عدم تطابق شرايط فني و اقليمي مختلف كشور ما با
اين شرايط در كشور صاحب آيين نامه به معضلاتي قابل توجه منجر شده است.
هدف اصلي از تهيه هر آيين نامه ارايه مجموعهاي از ضوابط و مقررات است كه با كمك آنها بتوان به تحليل مسايل مربوط
پرداخت و همانطور كه در ابتداي متن آييننامه آمده:
“هدف اين آيين نامه ارايه حداقل ضوابط و مقرراتي است كه با رعايت آنها ميزان مناسبي از ايمني، قابليت بهرهبرداري و پايايي
سازه هاي موضوع آيين نامه تامين ميشود.”
دفتر تحقيقات و معيارهاي فني سازمان برنامه و بودجه بر اساس اين نياز كشور از چندي پيش به تدوين “آيين نامه بتن ايران”
اقدام كرده كه حاصل آن اولين بخش از مبحث اول آيين نامه است.
در مورد اين آييننامه بايد به نكات زير اشاره كرد:

 • در تدوين آيين نامه، شرايط اقليمي كشور، سهولت استفاده و رعايت جديدترين روشهاي طراح و آناليز مورد نظر بودهاند.
 • مبحث اول آيين نامه با عنوان “كليات و ساختمانهاي متعارف” شامل دو بخش زير است:
  بخش اول، “كليات، مصالح و مسايل اجرايي” كه شامل نه فصل است.
  بديهي است بعضي از قسمتهاي اين بخش با بخش دوم ارتباط دارد كه در اينگونه موارد شماره بندهايي كه به آن رجوع داده
  ميشود پا از تكميل بخش دوم قيد خواهد شد.
  بخش دوم تحت عنوان “طرح و آناليز” مشتمل بر يازده فصل است كه شرح آن در فهرست مندرجات آمده است. قسمت “تفسير”
  آيين نامه پا از متن اصلي ارائه شدهاست.
  مبحث دوم آيين نامه تحت عنوان “سازههاي خاص” شامل بخشهايي است كه شرح آنها بعدا خواهد آمد.
  فهرست كامل علايم اختصاري، پا از تكميل بخش دوم و شكل نهائي خود در ضميمه دوم ارائه خواهد شد. بطور كلي اين علايم
  انتخا خواهند شد. )ISO( با پيروي از علايم اختصاري متحدالشكل مورد تاييد سازمان بين المللي استاندارد
 • در نگارش آيين نامه، “واژهنامه بتن” معيار اصلي انتخا واژه نامه بوده است. اين واژه نامه كه توسط “كميته تدوين آيين نامه
  بتن ايران” تهيه و قبلا چاپ شده است در چاپ هاي بعدي ضميمه آييننامه تلقي خواهد شد.
 • مشخصات و استانداردهاي ذكر شده در اين آيين نامه بوسيله دفتر تحقيقات و معيارهاي فني سازمان برنامه و بودجه با حروف
  )دت( شماره گذاري شده اند و تا زماني كه استانداردهاي مذكور توسط اين دفتر تدوين و ارايه نشدهاند ميتوان از ساير استانداردهاي
  هم ارز آنها استفاده كرد )به فصل پنجم رجوع شود(.
  آيين نامه بتن ايران نتيجه كوشش خستگي ناپذير اعضاي كميته تدوين آيين نامه بتن ايران است كه زحمت هاي ارزنده ايشان پا
  از چند سال به بار نشسته است. در اينجا بايد به حق از تلاش آنان در به ثمر رساندن اين مهم بي نهايت تشكر شود.
  همچنين از آقاي فاريا پيربازاري كه از نظرهاي ايشان براي ويراستاري اين آيين نامه استفاده شده است و خانم زهرا جيروند،
  حميده هاشمي، سعيده ميرفخرايي، اكرم ذيبخش، شهيد خدنگي، طيبه هدانيا، بدري نعمان و آقاي علي اصغر طيبي زاده كه در
  تنظيم اين آيين نامه همكاري داشته اند بسيار سپاسگزاري ميشود.
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://pardis-elm.ir/?p=2142
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
pardis-admin
مطالب بیشتر

باکس دانلود

گزارش خرابی لینک ها

نظرات

0 نظر در مورد آيين نامه بتن ايران تجديد نظر دوم جلد اول تحليل و طراحي ضابطه شماره 120 – 1 / ویرایش جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.