0
0

راهنمای طراحی و اجرای سیستم های جداساز لرزه ای نشریه 523

329 بازدید

جداسازی لرزه ای

کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از رویداد زلزله همواره یکی از دغدغه هاي مهندسی کشور بوده و هر ساله تحقیقات و مطالعات قابل توجهی در این خصوص انجام می شود. هرچند افزایش مقاومت ساختمان ها اولین راهکار قابل تصور براي این مساله محسوب می شود، اما مشکلات جنبی نظیر افزایش وزن و هزینه هاي ساخت، باعث شده است تا سایر رویکردها از جمله استفاده از سیستم های جداساز لرزه ای نیز مور د توجه قرار گیرد . جداسازي لرزه اي عبارت است از جداكردن كل يا بخشي از سازه از زمين يا قسمتهاي ديگر سازه به منظور كاهش پاسخ لرزه اي آن بخش در زمان رويداد زلزله. 

روش های طراحی لرزه ای

روش مرسوم طراحي لرزه اي سازه ها مبتني بر افزايش ظرفيت سازه است. در اين رويكرد طراحي لرزه اي، ايجاد ظرفيت باربري جانبي در سازه، با افزايش مقاومت و تامين شكل پذيري آن صورت ميگيرد. در نتيجه ي اجراي اين روش، ابعاد اعضاي سازه اي و اتصالات افزايش يافته و بطور معمول اعضاي مقاوم لرزهاي همچون مهاربند يا ديوار برشي يا ساير اعضاي سخت كننده به سازه اضافه ميگردد.

با توجه به آسيب هاي سازه اي و مشكلات ساكنين در طي زلزله هاي شديد گذشته، “روش جداسازي لرزه اي ساختمانها” در مقابل “روش مرسوم طراحي ساختمان هاي مقاوم در برابر زلزله” مطرح گرديده است. ايده ي طراحي سازه جداشده از پايه بر اساس كنترل نيروي زمين لرزه از طريق ممانعت از ورود انرژي لرزهاي به سازه بنا شده است. اين ايده در سا لهاي اخير در موارد بسياري در طراحي و اجراي سازه هاي مهم مورد استفاده قرار گرفته است. مطابق نتايج تحليلي و آزمايشگاهي، سامانه هاي سازهاي مجهز به اين فناوري پاسخ لرزهاي كوچكتري نسبت به سازههاي متعارف دارد.

سیستم های جداساز لرزه ای

با پيشرفت دانش فني و تجربه ي زلزله هاي شديد، به مرور تغييراتي در آيين نامه هاي طراحي سازه ها به وجود آمده و ضمن تغيير در فلسفه ي طراحي سازه ها، فناوريهايي همچون كنترل لرزه اي غيرفعال سازه ها به كار گرفته شده است. جداسازي لرزه اي نيز، با هدف كاستن آسيب لرزه اي در طراحي و ساخت ساز ه هاي با اهميت زياد پيشنهاد ميگردد. با استفاده از اين روش، رفتار ديناميكي سازه در حد امكان، در محدوده ي از قبل پيشبيني شده قرار گرفته و ميزان آسيب هاي لرزه اي به اجزاي سازه اي و غيرسازه اي كاهش مييابد.

پيشرفت دانش فني، تغييرات ياد شده در ضوابط و معيارهاي طراحي و ارزيابي سازه ها يا زوال سازه در طول خدمت رساني باعث شده تا بسياري از ساز ه هاي موجود طي ارزيابي هاي مجدد شرايط سطح عملكرد موردنظر را نداشته باشند. روش جداسازي لرزه اي در زمينه ي بهسازي و مقاوم سازي لرزه اي سازه هاي موجود نيز قابل كاربرد است. اين روش با توجه به آزادي عملي كه در اختيار طراحان و مجريان قرار مي دهد در بسياري از پروژه هاي بهسازي لرزهاي نيز مورد توجه قرار گرفته است. در اين حال نحوه ي اجراي عمليات بهسازي لرزه اي و نصب جداسازها نياز به برنامه ريزي و دقت كافي دارد.

براي ساختمانهاي ذيل، مطالعه براي انتخاب گزينه ي جداسازي لرزهاي به طور خاص براساس عملكرد و اهميت توصيه ميگردد:

1- ساختمانهاي با اهميت بالا: ساختمانهايي كه عملكرد آن ها در وضعيت بحراني پس از زلزله مهم است، مانند ساختمان

هاي امدادرساني و بيمارستاني؛

2- ساختمانهاي داراي ارزش تاريخي و هنري (به عنوان يك گزينه در بهسازي لرزهاي)؛

3- بخشهاي اصلي از شريانهاي حياتي همچون پلهاي مهم يا نيروگاهها؛

4- واحدهاي توليدي داراي تجهيزات يا محصولات گرانقيمت يا راهبردي؛

5- ساختمان هايي كه آسيب احتمالي در آنها، تهديدي جدي براي محيط زيست تلقي گردد.

راهنمای طراحی و اجرای سیستم های جداساز لرزه ای – تجدید نظر اول

این نشریه راهنمای طراحی و اجرای جداسازی لرزه ای در ساختمانها و سازه هاي حوزه ي شمول “آيين نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800 )” و “دستورالعمل طراحي ساختمان هاي داراي جداساز لرزه اي” است. در مواردي به بهسازي لرزه اي سازه ها در اين راهنما اشاره گرديده است. در اين موارد، در صورت وجود اختلاف، ضوابط مربوط در ساير نشريات مرتبط همچون نشريه ي شماره ي360 اين دفتر در اولويت قرار دارد.

با توجه به پیشرفت تکنولوژي ساخت و طراحی این سیستم ها، بازبینی و به روزرسانی ضوابط مرتبط با آن، بصورت دوره اي، ضروری به نظر می رسید، بنابراین بازنگري نشریه شماره 523 با عنوان « راهنماي طراحی و اجراي سیستم هاي جداساز لرزه اي در ساختمان ها- تجدید نظر اول» در دستور کار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و با هماهنگی امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفت. 

نشریه 523 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

اين ضابطه با عنوان « راهنمای طراحی و اجرای سیستم های جداساز لرزه ای» به منظور استفاده در طراحي و اجراي سامانه هاي جداسازي لرزه اي تدوين شده است. در اين راهنما اصول طراحي و اجرا به تفصيل در پنج فصل و سه پيوست ذكر شده است كه راهنماي مناسبي براي مشاوران و طراحان و پيمانكاران پروژه هاي داراي اين سامانه ها مي باشد.

فهرست مطالب « راهنمای طراحی و اجرای سیستم های جداساز لرزه ای» به شرح زیر می باشد.

فصل اول- کلیات

فصل دوم- جداسازهای لرزه ای

فصل سوم- طراحی سیستم های جداسازی ارزه ای

فصل چهارم- میراگرها و توصیه های طراحی

فصل پنجم- ملاحظات اجرایی در طراحی سازه های جداسازی شده

پیوست1: فهرست استانداردهاي مورد استفاده در صنایع مرتبط با جداسازي لرزه اي

پیوست2: نمونه جدول مشخصات فنی لاستیک تولیدي براي جداسازها

پیوست3: مثال طراحی واحدهاي سامانه جداسازي

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://pardis-elm.ir/?p=2080
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
pardis-admin
مطالب بیشتر

باکس دانلود

گزارش خرابی لینک ها

نظرات

0 نظر در مورد راهنمای طراحی و اجرای سیستم های جداساز لرزه ای نشریه 523

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.