0
0

مبحث ششم : بارهای وارد بر ساختمان (ویرایش 98)

361 بازدید

ایـن مبحـث، حداقـل بارهایـی را کـه بایـد در طراحی سـاختمانها و سـازه‌های موضوع ایـن مقـررات مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد، تعییـن می‌نماید. ایـن بارها شـامل بارهـای ثقلـی ـ مـرده (وزن اجـزای دائمـی سـاختمانها ماننـد تیرهـا، سـتونها، کفهـا، دیوارهـا، بامهـا، راهپله و تیغه‌هـا، وزن تأسیسـات و تجهیزات ثابـت)، بارهـای زنـده (بارهـای غیـر دائمی کـه درحیـن اسـتفاده و بهرهبرداری از سـاختمانها بـه آن وارد می‌شـوند)، بـار بـرف و بارهای ناشـی از بـاد و زلزله و بالاخـره بارهای ناشـی از فشـار خـاک و آب، می‌باشـند.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://pardis-elm.ir/?p=2022
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
pardis-admin
مطالب بیشتر

باکس دانلود

گزارش خرابی لینک ها

نظرات

0 نظر در مورد مبحث ششم : بارهای وارد بر ساختمان (ویرایش 98)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.