0
0

مبحث هشتم : طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی (ویرایش 98)

144 بازدید

امـروزه در کشـور مـا، به خصوص در شـهرهای کوچـک و روسـتاها مصالح بنایی کاربـرد بسـیار گسـترده‌ای در امـر ساختمان سـازی دارد. وقوع زلزله‌هـای پیاپی و ویرانی‌هـای زیـاد در ایـن دسـته از سـاختمانها بیانگـر ایـن مطلـب اسـت کـه بـرای سـاخت سـاختمانهای بـا مصالـح بنایـی در کشـور نیاز بـه مجموعه قوانیـن و مقـررات فراگیـر و لازم الاجرا اسـت که بـا رعایت آنها سـطح کیفی ساخت و سـاز ایـن سـاختمانها ارتقـا یابـد. با این هـدف، مبحث هشـتم مقررات ملـی سـاختمان بـرای سـاختمانهای بنایـی خشـتی، سـنگی، آجری، سـنتی و دارای کلاف و غیـر مسـلح بـرای نخسـتین بار در کشـور تدوین شـده اسـت.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://pardis-elm.ir/?p=2020
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
pardis-admin
مطالب بیشتر

باکس دانلود

گزارش خرابی لینک ها

نظرات

0 نظر در مورد مبحث هشتم : طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی (ویرایش 98)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.