0
0

دسته: طراحی معماری

برنامه ریزی و طراحی هتل- نشریه 143

طراحی هتل هتل ها دارای ساختمانهای بسیار پیچیده ای هستند که به مناسبت گوناگونی فعالیتهای انجام پذیر و بالطبع تنوع مراجعین و استفاده کنندگان از آنها، از قبیل اقامت میهمان،...
 
ادامه مطلب